Vítejte na neoficiálních stránkách obce Nesměň

 

Obec Nesměň (544 metrů nad mořem), která tvoří spolu s Ločenicemi jednu katastrální obec, leží v kotlině mezi horou Todeňskou a Besednickou, ve vzdálenosti asi 21 km od Českých Budějovic. Nejvyšším bodem u Nesměně je místo, kde dnes stojí vodárna (ta je dobře viditelná ze silnice spojující Besednice s Ločenicemi).

Hledat

Přihlášení

......................

NATURA Nesměň

IMAG0008Vy, kdo máte rádi tento kout ještě ne zcela zdevastované přírody, Vám jsou věnované stránky spolku NATURA Nesměň. Pokusme se společně legálními formami, které jsou náplní činnosti spolku, zachovat, ochránit a propagovat přírodu jako součást našich životů. Pokusme se netolerovat černou těžbu vltavínů a snahu těžařské lobby o velmi pravděpodobné průmyslové vytěžení nerostu.

Schůze spolku NATURA 10.12.2016

10.12.2016    Sobota

Vážení spoluobčané,
Výbor NATURA Nesměň, z.s. si Vás dovolují pozvat na schůzi spolku v sobotu 10.12.2016 v 18.00 hod. v restauraci u Zdeny Šustrů.

Program schůze:
1. Zahájení, seznámení členy s prací výboru
2. Projednání žádosti o poskytování informací na MŽP
3. Schválení textu a projednání rozmístění cedulí upozorňujících na novelizaci Lesního zákona ve spolupráci s mysliveckým spolkem.
4. Návrh umístění lavičky slíbené starostou Ločenic p. Bínou
5. Výběr 100 Kč poplatku (týká se pouze členů spolku)
6. Různé a diskuze

Slovo výboru NATURA Nesměň

vltavinyvltavinTak to je to, oč tu běží. VLTAVÍN. O historii vzniku Vltavínů se nebudeme zmiňovat. Nás zajímá současnost. Pro někoho nepředstavitelný zdroj příjmů, pro někoho dobrý zdroj přivýdělku, pro někoho sběratelská hodnota a studijní materiál. Pro majitele pozemků a lidí, kteří mají vztah k místům, kde se Vltavíny vyskytují ZELENÉ ZLO.
 
Vltavíny se vyskytují v oblasti Netolic, Vrábče, Chlumu nad Malší, Besednice, Nesměně, Dobrkovské Lhotky, Slavče. Všude v těchto místech mají místní obyvatelé problémy s firmami, kterým snadno získané bohatství zaslepuje oči a černými kopáči, kteří neváhají riskovat své zdraví a životy při dobývání zeleného zlata za vidinou snadného výdělku. 

Rozkopané lesy pole, louky, všude tam, kde by mohl kousek zeleného skla být.
 
autodiraStátní správa podle nás nekoná, tak jak by měla a mohla. Policie tvrdí, že dělá vše co je v jejich silách, že za vše může nedokonalost zákonů. Jsou špatné zákony?
Při legální i nelegální těžbě dochází k obrovským daňovým únikům, škodám na životním prostředí a nabalování další trestné činnosti. Jen namátkou. Při provozování linky na Vltavíny na okraji Besednic došlo k zanesení rybníka Čertovka kaly z čištění zeminy, kameniva a písku při dobývání Vltavínů. Aby majitel uvedl rybník do původního stavu, zaplatil by 15 miliónů Kč za rekultivaci. Viník? Žádný. Ale lidé, kteří firmu provozovali, jedou vesele dál. Současná pískárna u Chlumu nad Malší je též časovaná bomba. Kaly z čištění odcházejí do Římovské přehrady, která je zásobárnou pitné vody pro České Budějovice. V okolí se nedá pořezat strom, jak je prach doslova zaryt do kůry a při větru jsou prachové oblaky vidět na kilometry daleko. V odpoledních a večerních hodinách se zde schází černí vltavínáři, kteří se snaží také přiživit.

Žádost o geologický průzkum, pro nás nebývalého rozsahu, v okolí Nesměně, chování černých kopáčů, nerespektování žádných norem slušnosti, natož zákonných norem nás evokovali k založení spolku NATURA Nesměň, z.s.. Pokusme se o nápravu desítky let páchaných škol na životním prostředí v našem okolí.
Nechceme se přít se státní správou a policií České republiky, ale naopak spolupracovat s nimi. Máme politiky, kteří o nás vědí jednou za čtyři roky, když nás potřebují. My je potřebujeme dnes, tak pojďte s námi to říci všem. Chceme jen skromně žít, hospodařit na pozemcích našich předků a našim potomkům přenechat krajinu pokud možno v lepším, ale zdaleka ne horším stavu.

výbor NATURA Nesměň, z.s.

Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru

Veřejná schůze s občany obce Nesměň svolaná obecním úřadem v červnu 2016 k žádosti o povolení geologického průzkumu firmou MAWE CK s.r.o. Na veřejnou schůzi byli pozváni i zástupci společnosti ČEVAK a.s. – v žádosti o geologický průzkum území, kde obec má zdroje pitné vody.
Obecní úřad na základě nesouhlasu občanů a vyjádření zástupců společnosti ČEVAK a.s. (ohrožení zdroje pitné vody) odesílá zamítavé stanovisko k povolení geologického průzkumu – obec připojuje ke stanovisku i petici občanů – červen/červenec 2016
Petice proti povolení geologického průzkumu občanů, chalupářů a ostatních dotčených návštěvníků obce Nesměň – červen/červenec 2016


Stanovisko ministerstva životního prostředí prostřednictvím krajského úřadu k žádosti o geologický průzkum v oblastech Nesměň I. (zamítnuto), Nesměň II. (částečně povoleno) a Nesměň III. (zamítnuto) – září 2016

Dosavadní činnost přípravného výboru – červenec/srpen :

 • domluva o vzniku zapsaného spolku s názvem NATURA Nesměň, přípravného výboru
 • nastudování legislativy o spolcích
 • příprava stanov spolku a provozního řádu
 • konzultace a ověření správnosti stanov
 • dohoda o spolupráci s mysliveckým spolkem Nesměň
 • informace o přípravě spolku provozovatele dětského tábora v katastru obce
 • komunikace se starostou obce
 • konzultace stanoviska s úředníkem životního prostředí
 • kontaktování hnutí Duha (účastníka řízení)
 • kontaktování hnutí CALLA (možnost bezplatné právní konzultace odborníkem v této problematice)

  Svolání ustavující schůze spolku – září 2016