Vítejte na neoficiálních stránkách obce Nesměň

 

Obec Nesměň (544 metrů nad mořem), která tvoří spolu s Ločenicemi jednu katastrální obec, leží v kotlině mezi horou Todeňskou a Besednickou, ve vzdálenosti asi 21 km od Českých Budějovic. Nejvyšším bodem u Nesměně je místo, kde dnes stojí vodárna (ta je dobře viditelná ze silnice spojující Besednice s Ločenicemi).

Hledat

Přihlášení

......................

Schůze spolku NATURA 10.12.2016

10.12.2016    Sobota

Vážení spoluobčané,
Výbor NATURA Nesměň, z.s. si Vás dovolují pozvat na schůzi spolku v sobotu 10.12.2016 v 18.00 hod. v restauraci u Zdeny Šustrů.

Program schůze:
1. Zahájení, seznámení členy s prací výboru
2. Projednání žádosti o poskytování informací na MŽP
3. Schválení textu a projednání rozmístění cedulí upozorňujících na novelizaci Lesního zákona ve spolupráci s mysliveckým spolkem.
4. Návrh umístění lavičky slíbené starostou Ločenic p. Bínou
5. Výběr 100 Kč poplatku (týká se pouze členů spolku)
6. Různé a diskuze