Vítejte na neoficiálních stránkách obce Nesměň

 

Obec Nesměň (544 metrů nad mořem), která tvoří spolu s Ločenicemi jednu katastrální obec, leží v kotlině mezi horou Todeňskou a Besednickou, ve vzdálenosti asi 21 km od Českých Budějovic. Nejvyšším bodem u Nesměně je místo, kde dnes stojí vodárna (ta je dobře viditelná ze silnice spojující Besednice s Ločenicemi).

Hledat

Přihlášení

......................

NATURA Nesměň

IMAG0008Vy, kdo máte rádi tento kout ještě ne zcela zdevastované přírody, Vám jsou věnované stránky spolku NATURA Nesměň. Pokusme se společně legálními formami, které jsou náplní činnosti spolku, zachovat, ochránit a propagovat přírodu jako součást našich životů. Pokusme se netolerovat černou těžbu vltavínů a snahu těžařské lobby o velmi pravděpodobné průmyslové vytěžení nerostu.

Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru

Veřejná schůze s občany obce Nesměň svolaná obecním úřadem v červnu 2016 k žádosti o povolení geologického průzkumu firmou MAWE CK s.r.o. Na veřejnou schůzi byli pozváni i zástupci společnosti ČEVAK a.s. – v žádosti o geologický průzkum území, kde obec má zdroje pitné vody.
Obecní úřad na základě nesouhlasu občanů a vyjádření zástupců společnosti ČEVAK a.s. (ohrožení zdroje pitné vody) odesílá zamítavé stanovisko k povolení geologického průzkumu – obec připojuje ke stanovisku i petici občanů – červen/červenec 2016
Petice proti povolení geologického průzkumu občanů, chalupářů a ostatních dotčených návštěvníků obce Nesměň – červen/červenec 2016


Stanovisko ministerstva životního prostředí prostřednictvím krajského úřadu k žádosti o geologický průzkum v oblastech Nesměň I. (zamítnuto), Nesměň II. (částečně povoleno) a Nesměň III. (zamítnuto) – září 2016

Dosavadní činnost přípravného výboru – červenec/srpen :

 • domluva o vzniku zapsaného spolku s názvem NATURA Nesměň, přípravného výboru
 • nastudování legislativy o spolcích
 • příprava stanov spolku a provozního řádu
 • konzultace a ověření správnosti stanov
 • dohoda o spolupráci s mysliveckým spolkem Nesměň
 • informace o přípravě spolku provozovatele dětského tábora v katastru obce
 • komunikace se starostou obce
 • konzultace stanoviska s úředníkem životního prostředí
 • kontaktování hnutí Duha (účastníka řízení)
 • kontaktování hnutí CALLA (možnost bezplatné právní konzultace odborníkem v této problematice)

  Svolání ustavující schůze spolku – září 2016