Vítejte na neoficiálních stránkách obce Nesměň

 

Obec Nesměň (544 metrů nad mořem), která tvoří spolu s Ločenicemi jednu katastrální obec, leží v kotlině mezi horou Todeňskou a Besednickou, ve vzdálenosti asi 21 km od Českých Budějovic. Nejvyšším bodem u Nesměně je místo, kde dnes stojí vodárna (ta je dobře viditelná ze silnice spojující Besednice s Ločenicemi).

Hledat

Přihlášení

......................

Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru

Veřejná schůze s občany obce Nesměň svolaná obecním úřadem v červnu 2016 k žádosti o povolení geologického průzkumu firmou MAWE CK s.r.o. Na veřejnou schůzi byli pozváni i zástupci společnosti ČEVAK a.s. – v žádosti o geologický průzkum území, kde obec má zdroje pitné vody.
Obecní úřad na základě nesouhlasu občanů a vyjádření zástupců společnosti ČEVAK a.s. (ohrožení zdroje pitné vody) odesílá zamítavé stanovisko k povolení geologického průzkumu – obec připojuje ke stanovisku i petici občanů – červen/červenec 2016
Petice proti povolení geologického průzkumu občanů, chalupářů a ostatních dotčených návštěvníků obce Nesměň – červen/červenec 2016


Stanovisko ministerstva životního prostředí prostřednictvím krajského úřadu k žádosti o geologický průzkum v oblastech Nesměň I. (zamítnuto), Nesměň II. (částečně povoleno) a Nesměň III. (zamítnuto) – září 2016

Dosavadní činnost přípravného výboru – červenec/srpen :

 • domluva o vzniku zapsaného spolku s názvem NATURA Nesměň, přípravného výboru
 • nastudování legislativy o spolcích
 • příprava stanov spolku a provozního řádu
 • konzultace a ověření správnosti stanov
 • dohoda o spolupráci s mysliveckým spolkem Nesměň
 • informace o přípravě spolku provozovatele dětského tábora v katastru obce
 • komunikace se starostou obce
 • konzultace stanoviska s úředníkem životního prostředí
 • kontaktování hnutí Duha (účastníka řízení)
 • kontaktování hnutí CALLA (možnost bezplatné právní konzultace odborníkem v této problematice)

  Svolání ustavující schůze spolku – září 2016