Vítejte na neoficiálních stránkách obce Nesměň

 

Obec Nesměň (544 metrů nad mořem), která tvoří spolu s Ločenicemi jednu katastrální obec, leží v kotlině mezi horou Todeňskou a Besednickou, ve vzdálenosti asi 21 km od Českých Budějovic. Nejvyšším bodem u Nesměně je místo, kde dnes stojí vodárna (ta je dobře viditelná ze silnice spojující Besednice s Ločenicemi).

Hledat

Přihlášení

......................

Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Žádost na Ministerstvo životního prostředí byla odeslána 5.2.2017 v následujícím znění:

Věc: Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Oznamujeme vám, že NATURA Nesměň, z.s. je spolkem, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana životního prostředí jako celku, ochrana živé a neživé přírody a krajiny.

V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., žádáme Vás, abychom byli předem informováni o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týkají níže uvedených případů:

Věcná specifikace žádosti:

  • staveb a jiných činností, které mohou přímo i nepřímo ovlivnit životní prostředí a nakládání vodami, např. geologické průzkumy, těžební práce nerostů, těžební práce v lesích, budování a rekultivace ploch a toků,
  • výstaveb a úprav místních komunikací a komunikací II. a III. třídy,
  • výstaveb zařízení k využívání a odstraňování odpadů.

Místní specifikace žádosti:

územní obvod obcí Svatý Ján nad Malší, Chlum nad Malší, Ločenice, Nesměň, Besednice, Slavče, Dobrkovská Lhotka, Keblany.