Vítejte na neoficiálních stránkách obce Nesměň

 

Obec Nesměň (544 metrů nad mořem), která tvoří spolu s Ločenicemi jednu katastrální obec, leží v kotlině mezi horou Todeňskou a Besednickou, ve vzdálenosti asi 21 km od Českých Budějovic. Nejvyšším bodem u Nesměně je místo, kde dnes stojí vodárna (ta je dobře viditelná ze silnice spojující Besednice s Ločenicemi).

Hledat

Přihlášení

......................

Slovo výboru NATURA Nesměň

vltavinyvltavinTak to je to, oč tu běží. VLTAVÍN. O historii vzniku Vltavínů se nebudeme zmiňovat. Nás zajímá současnost. Pro někoho nepředstavitelný zdroj příjmů, pro někoho dobrý zdroj přivýdělku, pro někoho sběratelská hodnota a studijní materiál. Pro majitele pozemků a lidí, kteří mají vztah k místům, kde se Vltavíny vyskytují ZELENÉ ZLO.
 
Vltavíny se vyskytují v oblasti Netolic, Vrábče, Chlumu nad Malší, Besednice, Nesměně, Dobrkovské Lhotky, Slavče. Všude v těchto místech mají místní obyvatelé problémy s firmami, kterým snadno získané bohatství zaslepuje oči a černými kopáči, kteří neváhají riskovat své zdraví a životy při dobývání zeleného zlata za vidinou snadného výdělku. 

Rozkopané lesy pole, louky, všude tam, kde by mohl kousek zeleného skla být.
 
autodiraStátní správa podle nás nekoná, tak jak by měla a mohla. Policie tvrdí, že dělá vše co je v jejich silách, že za vše může nedokonalost zákonů. Jsou špatné zákony?
Při legální i nelegální těžbě dochází k obrovským daňovým únikům, škodám na životním prostředí a nabalování další trestné činnosti. Jen namátkou. Při provozování linky na Vltavíny na okraji Besednic došlo k zanesení rybníka Čertovka kaly z čištění zeminy, kameniva a písku při dobývání Vltavínů. Aby majitel uvedl rybník do původního stavu, zaplatil by 15 miliónů Kč za rekultivaci. Viník? Žádný. Ale lidé, kteří firmu provozovali, jedou vesele dál. Současná pískárna u Chlumu nad Malší je též časovaná bomba. Kaly z čištění odcházejí do Římovské přehrady, která je zásobárnou pitné vody pro České Budějovice. V okolí se nedá pořezat strom, jak je prach doslova zaryt do kůry a při větru jsou prachové oblaky vidět na kilometry daleko. V odpoledních a večerních hodinách se zde schází černí vltavínáři, kteří se snaží také přiživit.

Žádost o geologický průzkum, pro nás nebývalého rozsahu, v okolí Nesměně, chování černých kopáčů, nerespektování žádných norem slušnosti, natož zákonných norem nás evokovali k založení spolku NATURA Nesměň, z.s.. Pokusme se o nápravu desítky let páchaných škol na životním prostředí v našem okolí.
Nechceme se přít se státní správou a policií České republiky, ale naopak spolupracovat s nimi. Máme politiky, kteří o nás vědí jednou za čtyři roky, když nás potřebují. My je potřebujeme dnes, tak pojďte s námi to říci všem. Chceme jen skromně žít, hospodařit na pozemcích našich předků a našim potomkům přenechat krajinu pokud možno v lepším, ale zdaleka ne horším stavu.

výbor NATURA Nesměň, z.s.